søndag 26. februar 2012

Tankar rundt hytta

Midt opp i jakta på drømmetomta har vi så smått begynt å tenke på kva hytte vi skal bygge. Mykje er idear og forslag enda, og vi har fortsatt god tid før beslutningene må tas, men planlegging og idemyldring er ein viktig del av prosessen :)
Først hadde vi høge tankar rundt hyttepalasset vi ønska oss. Lite rot hadde drømmen nok i verkligheita. I virkeligheita må pris, behov og tilpasning til tomta være på plass for val av hytte.
Vi har sett oss eit par ønsker for hytta vår.

- Tre soverom i hovudetasjen pluss to på hemsen
Då har vi plass til gjestar, men samtidig kan begge ongane ha eit soverom kvar i hovudetasja saman med oss.

- Loftstue eller hemsstue
Ein stad der ongane kan hande til, særlig når dei blir litt eldre enn dei er no og vil ha ein stad å sjå tv, spele sel og styre seg sjølve.

- Badstue
Ein ting eg har ønska meg, men som eg fryktar skjelden vil bli brukt. Tippar det står svært monge pent brukte badstuer ute i hyttenorge... Derimot så veit eg at eg kjem til å sakne det om vi ikkje utrystar hytta med badstu.

- Stort kjøkken, avdelt frå stove
Mykje av hyttekosen er god mat, og då treng vi eit stort og godt kjøkken. Eg vil at kjøkkenet skal være adskilt frå stova, men ei viss tilknytning må dei ha for den sosial delen. Skal kunne kommunisere i mellom ;)

- Torvtak og villmarkskledning
Er ikkje skikkelig fjellhytte uten.

- Store vindauge på stova
Eg ønsker å føle eg er ute når eg sit i den varme hytta og slapper av. Her må eg muligens moderer meg litt i forhold til innsyn og reguleringsplanar for hytteområdet vi endar opp med tomt på, men store vindu på stova må til.

- Stor gang
Ei heil familie pluss muligens gjestar som skal kle på og av vinterkle og tilhørende skisko krever sin plass.

- Bod med plass til skiutstyr og sykler
Mykje som krev lagringsplass, også på hytta.

- Pris
Ja den som hadde hatt ubegrensa med pengar ;) Rimligast mulig uten at det går på bekostning av funksjon, viktige ønsker og kvalitet.

Det var dei ønska vi har sett oss til no. Om nokon vil kome med innspel eller har andre idear dei vil dele, kanskje dele ønsker dykk har/hadde til eiga hytta, så set vi pris på det :)

Ein litt kundetilpassa versjon av Familiehytta sin Osensjøen kanskje?

torsdag 23. februar 2012

På tomtejakt..

Å finne drømmetomta er ikkje enkelt, beliggenheit, størrelse, utforming, byggemuligheiter og pris varierer frå tomt til tomt. ALT er viktig for oss, men dei fleste krava vi har satt oss er fleksible og kan vurderast opp mot fordelar og bakdelar. Vi vil ikkje ha flott utsikt til ein kvar pris, men har ei tomt utsikt og andre forhold ligg tilrette er det kjempe flott :)

Ei ligg perfekt til, men er lita og truleg svært vanskelig å opparbeide, andre ligg flott til, er lette å opparbeide, men longt over vårt budsjett.
Om vi vel å ikkje "bu" så nært sentrum kan vi få bra og "billig", men blir avhengig av bil for å handle og komme oss til alpinbakken, i tillegg er det begrensa med utsikt. Langrenn derimot har vi der rett utafor hyttedøra.

Akkurat no heller vi mot det siste, men må nok vente til våren og det blir litt lettare å sjå korleis tomtene er under snøven før vi bestemmer oss for noko :)

Ein ting er iallefall sikkert, det blir hytte på Bjorli for oss! Ein gong inn i framtida <3

søndag 12. februar 2012

Jakta på tomt

Vi har våre litt fram og tilbake med kvar vi skal velje som plassering for vår draumehytte, men eit par punkt har vi sett som viktig for oss. Har vurdert fleire stadar og fleire hyttefelt, under har eg lista opp nokre kriteriar som vi har vurdert utifrå.

- Gode skimoglegheiter, ikkje nødvendigvis ski-inn-out, men alpinbakken i nærleiken og langrennsløyper med muligheit for å ta på ski rett utafor hyttedøra.

- Reiseveg, satte ei ca grense på max 3timar, men dette er mest et praktisk punkt og ikkje avgjerande. Vi har og et ønske om at hytta ligg så langt heimafrå at når vi et på hytta så er vi på hytta, skal ikkje berre kunne reise heimom å hente noko.

- Nabolag, vi ønsker å ha hytte i eit hyttefelt, etabler hytteområde. Heime bur vi litt for oss sjølve, så å ha naboar "vegg i vegg" på hytta ser vi på som eit pluss.

- Tilgjenglege tomter som oppfølger våre krav til beliggenheit. Vi ønsker ikkje ei tomt som ligger før høgt oppe i eit bratt hyttefelt. Man får nok flott utsikt, men endar somregel opp med ein long og bratt bakke. Tur mogligheitene frå hyttedøra blir også begrensa med små barn.

- Værforhold sommar og vinter. Vi ønsker ein lang og sikker vinter, sikre skiforhold og gjerne varm og tørr somar.

Så då gjenstår det berre å finne den perfekte tomta som oppfyller flest mulig av våre krav. Har fått råd om å ikkje forhaste tomtekjøpet, tomta er kanskje den einaste tingen i ein hytteproses som ikkje let seg endre i ettertid.

Vi er iallefall på tomtejakt, og håpar at vi finn vår draumetomt ganske snart :)


Om nokon har tips rundt val av tomt, gode råd som er lure å hugse på eller andre moment som er viktig å ta med til ettertanke før tomta skal kjøpast, berre å legge att ein kommentar.

Første post

Har det siste året saumfart nettet og brukt mykje tid inne på ulike hyttebloggar. Har fått mykje gode tips og idear som nok vil være til hjelp når vi etterkvart kjem i gong med arbeidet. Rettar ei stor takk til alle som vel å dele hytteprosessen sin, det er til stor glede og inspirasjon!

Eg skriv blogg for å dokumentere prosessen, gje tilbake tips og råd til andre i samme situasjon og forhåpentligvis få tips og råd frå lesarar om det er noko vi lurer på eller noko vi gjære som nokon vil gje ei tilbakemelding på.

Velkommen til å følge oss på vegen mot vår hyttedraum.